Meedoen en meetellen

De gemeente Roosendaal moet de ambitie hebben om een sociaal sterke gemeente te zijn. Een gemeente waar iedere burger meetelt en mee kan doen, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden.

In de plannen van de gemeente en de sociale partners in de wijk zoals corporatie, maatschappelijk werk, onderwijs en (gezondheid)zorg moet onderscheid worden gemaakt tussen de actieve burger en de kwetsbare burger. In het verleden zijn veel projecten in wijken uitgevoerd waarbij enkel de actieve burger werd bereikt en de kwetsbare burger niet of onvoldoende profiteerde. Voortaan zullen actieve burgers worden opgeroepen, ge├źnthousiasmeerd en gefaciliteerd om een bijdrage te leveren aan de eigen kracht en zelfredzaamheid van de wijk en de kwetsbare medebewoners van de buurt. Kwetsbare burgers moeten worden ondersteund met als doel om ze primair bestaanszekerheid te bieden en vervolgens te leren om op eigen kracht aan hun toekomst te werken. Een prachtig voorbeeld dat navolging verdient, is het STA-team project zoals dat in 2013 is gestart in Kalsdonk en in andere wijken een vervolg krijgt. Mensen uit de bijstand die op vrijwillige basis (dit is echte wederkerigheid) op zoek gaan naar lotgenoten die niet meer zelfstandig uit hun probleem komen.

Het voorgaande geldt natuurlijk voor de Roosendalers die hier al langer zijn, maar het geldt net zo ook voor de nieuwe Roosendalers. Meedoen en meebouwen aan de lokale samenleving doen we samen. Door actief mee te doen, de taal te spreken, te leren en te werken en natuurlijk door je te houden aan dezelfde wetten en regels.