Milieu, buitenruimte en verkeer

Duurzaamheid is het kernbegrip bij de inrichting en het omgaan met onze waardevolle buitenruimte. Dit begrip vormt het leidend principe voor de PvdA in al haar besluiten.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn zich bewust van het belang van duurzaamheid. Lokaal milieubeleid is noodzakelijk om de ambities en wensen van particulieren te stimuleren en te faciliteren. Roosendaal Millenniumgemeente, de gemeente geeft zelf het voorbeeld. Dat moet blijken uit verschillende zaken zoals in de wijze waarop onderhoud wordt uitgevoerd als bijvoorbeeld in het gebruik van gemeentelijke panden.

De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud van de buitenruimte. Als gevolg van bezuinigingen is het kwaliteitsniveau van de onderhoudstoestand van wegen en groen onvermijdelijk gedaald. Bij de bepaling van prioriteit van maatregelen, is veiligheid een randvoorwaarde. Ook wordt nadrukkelijker gekeken naar het gebruiksdoel. Voetpaden in omgevingen waar senioren of mensen met een beperking wonen, moeten in orde zijn. Fietsvoorzieningen moeten zodanig zijn dat het gebruik van de fiets wordt gestimuleerd.

Openbaar vervoer staat onder druk als gevolg van bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. Als gevolg daarvan staan de bereikbaarheid van voorzieningen en de leefbaarheid onder druk. Verdere verschraling van het openbaar vervoer moet worden tegengegaan. Alternatieven zoals de door vrijwilligers bemande buurtbus worden gefaciliteerd.