Gezondheidszorg, zorg thuis en ouder worden in eigen buurt

De PvdA pleit voor zorg dichtbij, thuis, in je eigen buurt. Zorg en welzijn gaan hand in hand.

De gezondheidszorg in Nederland behoort gelukkig tot één van de beste van de wereld en veel mensen worden elke dag goed geholpen. Toch zien we dat de sociaaleconomische gezondheidsverschillen in ons land groter worden. Mensen met een lager inkomen hebben vaker overgewicht,  hebben vaker last van ziektes en worden minder oud. Gelukkig geldt dat lang niet voor iedereen. Maar de verschillen worden echt groter. Wij vinden dat onacceptabel. Als het systeem van eigen bijdragen er toe leidt dat mensen afzien van zorg, dan dient de PvdA dat ter discussie te stellen. Daarnaast is gerichte voorlichting en ondersteuning van bepaalde doelgroepen noodzakelijk.

Zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen als je ouder wordt of gehandicapt raakt. Dat vinden wij belangrijk. Zorgmedewerkers moeten weer gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar zijn in de wijk. Het gaat niet alleen om zorg, maar ook om welzijn. Met alleen het uit bed halen van mensen of het schoonmaken van een huis ben je niet klaar. Het gaat erom dat mensen in de gelegenheid zijn om mee te doen, elkaar te ontmoeten en niet vereenzamen. In dat kader is er een rol weggelegd voor de professionals die al in de wijken werken zoals huisartsen, wijkverpleegkundigen,  welzijnswerkers. Zij dienen samen te werken, niet alleen met elkaar, maar ook met de talloze vrijwilligers die er zijn.

Iedereen moet zijn eigen levensplannen kunnen nastreven. Als dat niet lukt omdat je op de één of andere manier daarbij een beperking ondervindt, bijvoorbeeld omdat je niet kunt lopen of omdat je je eigen huis niet kunt schoonmaken, zoeken wij met je naar een oplossing. Soms is die oplossing dichtbij te vinden in je eigen omgeving of bij je eigen familie. Soms moeten we samen verder kijken naar wat nodig is.

Van alle zorg die wordt verleend, wordt ongeveer 80 procent gedaan door mensen die daarvoor niet betaald krijgen. Het gaat dan vaak om ouders die voor hun gehandicapte kinderen zorgen, partners die elkaar helpen of kinderen die hun ouders ondersteunen. We noemen dat mantelzorg. Om mantelzorgers te helpen en af en toe rust te geven, zetten wij de komende jaren extra in op het vinden en ondersteunen van die mantelzorgers.

Mantelzorgwoningen zijn een belangrijk middel. Medewerking aan het realiseren daarvan is een gegeven.