Spoor

De Brabantse PvdA Statenfractie en de PvdA fracties in de grootste Brabantse Steden (Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helmond, Oss & Roosendaal) hebben een pamflet opgesteld waarin de Brabantse spoorprioriteiten zijn opgenomen.

De PvdA fractie pleit al jaren voor het behoud van een snelle treinverbinding naar Belgie, met een goede frequentie. Roosendaal heeft immers historisch gezien veel te danken aan een snelle treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Welvaart, duurzaamheid, vergroening en mobiliteit, een verbinding met een internationaal spoorwegennetwerk. De PvdA fractie blijft dus pleiten voor een goede en snelle verbinding met het zuiden.

We sluiten niet alleen aan bij het pamflet, maar ook bij de lobby vanuit de gemeente Den Haag, zoals wethouder Adriaansen dit jaar nog aangaf. De internationale trein rijdt nu 8 keer per dag, dit kan wat ons betreft in frequentie omhoog. Roosendaal als spoorverbindingsstuk is essentieel, er liggen kansen. De Fyra laat haar sporen liggen. Laat de internationale verbinding Amsterdam – Den Haag – Rotterdam – Drechtsteden – Roosendaal – Antwerpen – Brussel nu zien dat het menens is.
De lobby bepleiten in Den Haag, maar ook in Belgie, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit onze partners in Essen, Kalmthout, Antwerpen, Mechelen en uiteraard Brussel. Vooral de insteek en focus op Belgie heeft veel meer gewicht bij de NMBS, de Belgische spoorwegen.

Wijs op het belang van de reizigers in plaats van het winstbelang. De Fyra zal zeker op korte termijn niet kunnen worden opgestart. De tijd kan in het voordeel van Roosendaal zijn, in het voordeel van onze regio. Er liggen kansen.laten we ze maximaal oppakken met alle bestuurskracht die we kunnen inzetten. Roosendaal moet het hebben van verbinding en mobiliteit. Het spoor, de buisleidingenstraat, over de weg, lucht en het water, Roosendaal in verbinding en goed ontsloten.

Pamflet PvdA Brabant Prioriteiten Spoor