Parkeertarieven

Roosendaal gastvrij met een duidelijk en redelijk parkeerregime.

Wat ons betreft hoeven de parkeertarieven in Roosendaal niet omhoog of omlaag, zeker niet als hiervoor elders zou moeten worden bezuinigd. Vooral is er op dit moment geen noodzaak tot een verhoging of verlaging van de tarieven. Wij staan hier dus neutraal in. Bovenal, stimuleer het fietsen en gebruik openbaar vervoer.