Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De PvdA pleit al jaren voor maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden, dus met aandacht voor sociale en duurzaamheidsaspecten.

Wij pleiten in het kader van inkoop en aanbesteding dat waar het kan lokaal wordt ingezet, dus daar waar het kan lokale ondernemers, bedrijven actief te benaderen voor gemeentelijke opdrachten en hiervoor in te zetten.

Verder is een leidend principe dat maatschappelijk verantwoord moet worden ingekocht of aanbesteed inhoudende dat:

1. Een percentage van 5% van het bruto aankoopbedrag of van de aanneemsom bij een aanbesteding (met een drempelbedrag van € 50.000,-) aan sociale aspecten (b.v. opleidingsplaatsen, stages en/of inzet langdurig werklozen) ingezet moeten worden en/of;

2. Een percentage van 5% van het bruto aankoopbedrag of van de aanneemsom bij een aanbesteding (met een drempelbedrag van € 50.000,-) aan milieu aspecten ingezet worden. (gebruik gemaakt wordt van energiezuinige niet vervuilende auto’s, afvoeren en verwerken van afvalstoffen, recycling etc.)