De eigen bijdrage WMO

Er komt een vast tarief waar zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice mee worden afgedekt. 

Roosendalers met een WMO-indicatie voor diverse vormen van ondersteuning betalen geen eigen bijdrage. Als we in de toekomst hierdoor elders moeten bezuinigen binnen de gemeente dan lijkt ons dit uitgangspunt niet meer haalbaar. Laten we aansluiten bij het uitgangspunt van de Rijksoverheid. Er komt een vast tarief waar zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice mee worden afgedekt.