Cameratoezicht

De PvdA acht op dit moment het niet nodig dat er meer cameratoezicht in Roosendaal moet komen, zeker niet als dat ten koste zal gaan van de privacy.

De Wet bescherming persoonsgegevens kent een aantal materiële normen waar de burgemeester zich aan moet houden bij het inzetten van cameratoezicht. Deze regels hebben onder andere betrekking op de proportionaliteit en subsidiariteit: oftewel is de problematiek dermate zwaar genoeg dat cameratoezicht gerechtvaardigd is en zijn er geen andere instrumenten of alternatieven mogelijk. Bij de inzet van cameratoezicht (vast of mobiel) zullen door de burgemeester ter waarborging van de privacy specifiek op de betreffende situatie sluitende spelregels moeten worden opgesteld. Punten die daarbij o.a. aan de orde komen zijn: de omvang van het gebied waarvoor het cameratoezicht geldt, wie toegang heeft tot de opgeslagen beelden, met wie de opgeslagen beelden kunnen worden gedeeld, de periode dat opgeslagen beelden mogen worden bewaard, de eisen die aan het beheer van het cameratoezicht worden gesteld en de wijze waarop betrokkenen worden geïnformeerd over het plaatsvinden van het cameratoezicht.

De PvdA acht op dit moment het niet nodig dat er meer cameratoezicht in Roosendaal moet komen, zeker niet als dat ten koste zal gaan van de privacy.