Binnenstad

De Roosendaalse binnenstad is er voor iedereen en van iedereen. De binnenstad is voortdurend in beweging en ook voortdurend onder de aandacht van de politiek. De PvdA acht dit van waarde, maar wel in evenwicht met onze gehele gemeente. Aandacht voor onze wijken en dorpen, aandacht voor onze economie en werkgelegenheid en aandacht voor de leefbaarheid in Roosendaal.

In de Commissie Bestuur van 7 juli 2014 sprak de politiek zich uit over de koers van de Roosendaalse binnenstad, waarbij er in gezamenlijkheid aan de slag kan worden gegaan met alle betrokken partijen.

De basis hiervoor om tot een besluit te komen is al gelegd in het rapport ‘Roosendaal Gezonde Stad’. De binnenstad moet weer het kloppend hart van Roosendaal worden. Compact, gezellig, aantrekkelijk, groen en met een hoge menging van bewust gekozen functies, die elkaar onderling versterken. Immers, de keuzes gemaakt in het verleden hebben niet altijd goed uitgepakt en er is sprake van het verdeelde hart in de binnenstad.

Blijf niet hangen in het verleden is dan ook de boodschap. Maak je punt duidelijk en kijk vooruit. Bepaal de koers. Roosendaal is van oudsher een winkelstad. Ga hiermee verder. Kies bij de uitvoering in de eerste plaats voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Maak duidelijke prioriteiten, aldus Bart Derison in 2012.

Er werd direct aan de slag gegaan, de herinrichting van het Tongerloplein, het vaker vegen van de binnenstad, het verwijderen van kauwgom en graffiti verwijderen, het verbeteren van de bewegwijzering en looproutes, publieksacties parkeren en het herstel van groen op de Nieuwe Markt zijn hier voorbeeld van.

In een uitpuilende Sint Jan ontvouwde mevrouw Bakker in februari 2014 de plannen voor de Roosendaalse binnenstad. “De stad moet zijn onzekerheid overwinnen.” En ondernemers en gemeente moeten samen het lef hebben om heilige huisjes omver te schoppen. Dat de weekmarkt niet weg kan van de Nieuwe Markt is zo’n heilig huisje. “U vindt het misschien een rotbeslissing, maar dan moet u maar dapper zijn. We zoeken een nog betere plek voor de marktkooplieden”, aldus mevrouw Bakker.

Samenwerking tussen gemeente en ondernemers is de sleutel. De markt moet het doen: initiatief nemen en investeren. De gemeente ondersteunt, faciliteert en stimuleert. De ondernemers in de binnenstad organiseren de exploitatie en marketing van de binnenstad en aansprekende evenementen. Ondernemers, bewoners en gemeente vormen een organisatie waarin debat en voorbereiding van de besluitvorming plaatsvindt. De politiek en de gemeente moeten de samenleving vooral ‘comfort en ruimte’ bieden.

Waarborg verder het karakter en de culturele identiteit van Roosendaal. Laat het Roosendaalse DNA terugkomen in de binnenstad van de toekomst. Geef met name ook ruimte voor het Roosendaals ondernemerschap in de breedste zin. Een evenwichtige balans in het aanbod in de binnenstad. Met daarnaast ook voldoende ruimte voor de creativiteit van Roosendaal in de vorm van kunst en cultuur.

We vragen ook de aandacht voor citymarketing. Ook hier kan een slag worden gemaakt ten voordele van onze gemeente en de binnenstad. Een herkenbare identiteit met de Roos van Roosendaal, zoals eerder door ons bepleit.

Wat de PvdA betreft aan de slag, werken met elkaar en voor elkaar aan de fysieke kwaliteit van de binnenstad. Een compacte, gezellige, aantrekkelijke, duurzame en groene binnenstad. Roosendaal Beste Binnenstad 2020 is dan ook het streven.