Bestuurlijke vernieuwing

De Raad van de Toekomst, de gemeente van de Toekomst, staat bol van uitdagingen. De PvdA staat open voor nieuwe ideeën in het kader van bestuurlijke vernieuwing.

Veel zaken die nu nog nationaal zijn geregeld, gaan naar gemeenten. Zij mogen hun stempel gaan drukken op tal van beleidsvelden die vallen onder werk en zorg.

De gemeente wordt steeds meer gezien als de overheid waar het beleid begint. De democratie die het dichtst bij de burger staat. De decentralisaties (overdracht van Rijk naar gemeenten) vinden plaats in een samenleving waarin we de gemeente zien als een dienstbare overheid en medestander van de burgers. Dat betekent niet mensen verwennen of betuttelen. Het betekent op zijn minst verantwoordelijkheden delen met partners in de samenleving. De gemeente ondersteunt daarbij en stelt waar nodig grenzen. Het betekent ook dat burgers op een eenvoudigere  manier invloed zouden moeten kunnen uitoefenen op wat er in hun gemeente gebeurt en zich goed vertegenwoordigd moeten kunnen voelen.

De gemeentelijke overheid  moet dichter bij de burgers gaan staan en de burgers meer betrekken bij het reilen en zeilen van de gemeente. Dit vraagt om bestuurlijke vernieuwing. Politiek en bestuur in Roosendaal dienen zo open en transparant als mogelijk te zijn. In oprechte beweging van en naar haar inwoners, bedrijven en instellingen. Denk hierbij aan ideeën als een motiemarkt met burgerinitiatieven en een politieke raadsagenda. Met duidelijke maatschappelijke effecten waar je op dient en wilt sturen. Open en transparant doen alle partijen mee aan de onderhandelingen. Eén college wordt gevormd van bestuurders die met de Raad samen deze agenda gaan uitvoeren.