Standpunten

Zoeken

Bestuurlijke vernieuwing

De Raad van de Toekomst, de gemeente van de Toekomst, staat bol van uitdagingen. De PvdA staat open voor nieuwe ideeën in het kader van bestuurlijke vernieuwing.

Lees verder

Binnenstad

De Roosendaalse binnenstad is er voor iedereen en van iedereen. De binnenstad is voortdurend in beweging en ook voortdurend onder de aandacht van de politiek. De PvdA acht dit van waarde, maar wel in evenwicht met onze gehele gemeente. Aandacht voor onze wijken en dorpen, aandacht voor onze economie en werkgelegenheid en aandacht voor de leefbaarheid in Roosendaal.

Lees verder

Cameratoezicht

De PvdA acht op dit moment het niet nodig dat er meer cameratoezicht in Roosendaal moet komen, zeker niet als dat ten koste zal gaan van de privacy.

Lees verder

De eigen bijdrage WMO

Er komt een vast tarief waar zaken als huishoudelijke hulp, dagbesteding en maaltijdservice mee worden afgedekt. 

Lees verder

De financiën van de gemeente Roosendaal

De PvdA wil dat ook op lokaal niveau de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Uitdaging is om het lokaal belastingdomein te herzien, om de lasten eerlijk te verdelen en transparant aan te geven wat er met de lokale belastingen gebeurt.

Lees verder

De jeugd

Onze kinderen tellen mee, of het nu gaat om de jeugdzorg of het onderwijs, ieder kind heeft het recht om in goede omstandigheden op te groeien. Wij maken ons daar hard voor.

Lees verder

Een veilige leefomgeving

Een veilige leefomgeving is volgens de PvdA een balans tussen preventie en repressie. Wanneer het om veiligheid gaat wil de PvdA preventie waar dat kan en hard ingrijpen waar het moet.

Lees verder

Gezondheidszorg, zorg thuis en ouder worden in eigen buurt

De PvdA pleit voor zorg dichtbij, thuis, in je eigen buurt. Zorg en welzijn gaan hand in hand.

Lees verder

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De PvdA pleit al jaren voor maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden, dus met aandacht voor sociale en duurzaamheidsaspecten.

Lees verder

Koopzondagen

Wij zijn van mening dat gemeentes zelf moeten beslissen of zij koopzondagen willen. De lokale overheid kan het beste inschatten of een gemeente ermee geholpen is als winkels op zondag open mogen zijn.

Lees verder

Meedoen en meetellen

De gemeente Roosendaal moet de ambitie hebben om een sociaal sterke gemeente te zijn. Een gemeente waar iedere burger meetelt en mee kan doen, waar niemand wordt uitgesloten en mensen zichzelf kunnen redden.

Lees verder

Milieu, buitenruimte en verkeer

Duurzaamheid is het kernbegrip bij de inrichting en het omgaan met onze waardevolle buitenruimte. Dit begrip vormt het leidend principe voor de PvdA in al haar besluiten.

Lees verder

Monumentale panden

De Roosendaler is zich er steeds meer van bewust dat het cultureel erfgoed een kostbaar bezit is.

Lees verder

Parkeertarieven

Roosendaal gastvrij met een duidelijk en redelijk parkeerregime.

Lees verder

Spoor

De Brabantse PvdA Statenfractie en de PvdA fracties in de grootste Brabantse Steden (Tilburg, Eindhoven, Breda, Den Bosch, Helmond, Oss & Roosendaal) hebben een pamflet opgesteld waarin de Brabantse spoorprioriteiten zijn opgenomen.

Lees verder

Verenigingen, sport en cultuur

Verenigingen in Roosendaal zijn het cement van onze samenleving. Sport en cultuur zijn enorm belangrijk voor onze inwoners en voor de uitstraling van Roosendaal.

Lees verder

Werkgelegenheid

De PvdA is de partij van werk, werk, werk. Werk is van groot belang voor zowel individuele mensen als de samenleving als geheel. Werk verschaft niet alleen inkomen, het draagt ook bij aan eigenwaarde, sociale contacten en vermindert afhankelijkheid.

Lees verder

Wonen, wijken en dorpen

We bouwen samen met de inwoners van onze wijken en dorpen aan onze gemeente. Voor iedere wijk of elk dorp zijn wijk- en dorpsperspectieven opgesteld. Deze perspectieven vormen de basis voor de acties in de wijken en dorpen.

Lees verder