Door op 25 maart 2015

Zundertseweg wordt geheel aangepakt

Op initiatief van de PvdA wordt de Zundertseweg geheel aangepakt en niet voor de helft zoals de gemeente eerst had voorgesteld.

Het huidige wegdek van de Zundertseweg veroorzaakt een te hoge geluidsbelasting en het asfalteren van de Zundertseweg middels geluidsarm asfalt is reeds een lang gekoesterde wens van de direct omwonenden.

Het asfalteren van de Zundertseweg was al opgenomen in de lange termijnplanning van het Oonderhoudsprogramma Openbare Ruimte en voorzien in 2024. Nadat de gemeente een deal had gesloten met 1 inwoner (in het kader van een juridische procedure) werd door het college van B&W eerst voorgesteld om slechts een gedeelte aan te pakken van de Zundertseweg in 2016. De PvdA heeft gepleit om door te pakken en de weg geheel en gelijk goed aan te pakken. Hier sloten alle politieke partijen, behoudens de Roosendaalse Lijst, zich ook enthousiast bij aan. De gehele weg wordt nu in 2017 aangepakt, lees hier de toelichting.