Door op 21 juni 2016

Zorgen over komst biomineralenfabriek Roosendaal

De gemeente werkt mee aan de komst van een biomineralenfabriek in Roosendaal, pal aan de wijk Westrand. Onze fractie, samen met een aantal partijen maken zich zorgen over de komst van deze fabriek.

 

De PvdA-fractie wil dan ook dat er een uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar alle risico’s van de mestverwerking. Dit betekent voor ons een onderzoek door de GGD naar de risico’s voor de volksgezondheid en een milieueffectrapportage (mer) waarin de milieubelangen inzichtelijk worden. In dit dossier werken we samen met de VLP, D66, GroenLinks, de Nieuwe Democraten en hopelijk sluit de SP bij ons aan. Woordvoerder is collega-raadslid Jos Heeren (VLP) die in de raadsvergadering van 23 juni 2016 zal inzetten op de genoemde punten.

Er is een werkgroep actief die zich verzet tegen de komst van deze fabriek, u kunt alle informatie over deze werkgroep hier vinden.

Alle informatie over de biomineralenfabriek kunt u hier raadplegen.

Van belang is ook de positie van de provincie Brabant hierin. De mestverwerkingscapaciteit in Noord-Brabant is voor de korte termijn voldoende. De verwachte verhoging van de verplichte mestverwerking vanuit het Rijk is voor 2016 waarschijnlijk beperkt. Bij een beperkte verhoging is er voor komend jaar al voldoende verwerkingscapaciteit waarvoor een vergunning is afgegeven. Dit is zonder de aanvragen die nog in procedure zijn. Omdat er voldoende verwerkingscapaciteit is, kan het provinciebestuur geen medewerking verlenen aan nieuwe initiatieven. Dit is zo afgesproken in de Verordening ruimte 2014. Concrete en lopende initiatieven, waaronder Sita (Roosendaal) en Mace, worden onder voorwaarden nog wel in behandeling genomen. De uitbreiding van de mestverwerking op het eigen boerenerf blijft overigens gewoon mogelijk.