Door op 11 november 2015

Zorg in West-Brabant

Sinds een aantal jaar heeft het rijk geleidelijk steeds meer zorgtaken overgedragen aan de gemeenten. Vanaf 1 januari van dit jaar zijn daar weer verschillende taken bijgekomen, zoals dagbesteding en begeleiding. Ongetwijfeld heeft u alle berichtgeving in de media gevolgd als u niet al beroepshalve bij deze overgang betrokken was.

Nu 2015 op een eind begint te lopen, is het goed om een beeld te hebben van de stand van zaken. De verschillende afdelingen van de Partij van de Arbeid in West-Brabant hebben daarom besloten om een bijeenkomst te organiseren op 18 november a.s. in de Nobelaer te Etten-Leur. De bedoeling van de avond is niet om alleen maar terug te kijken naar wat fout gegaan is (we hebben genoeg gehoord over de PGB-ellende) maar om vooruit te kijken naar de kansen en de mogelijkheden die er nog liggen. We willen dit doen met alle betrokkenen, zoals politiek (gemeenteraden, wethouders, ambtenaren), zorginstellingen en zorgvragers (cliëntenraden). Wij zijn er van overtuigd dat collectieve ambities en plannen meer kans op gedeeld succes hebben dan individuele projecten.

In een debat willen we proberen om met elkaar een agenda voor de toekomst op te stellen. Een agenda die iedereen binnen de eigen organisaties kan concretiseren. Daarbij hopen we ook dat veel raadsleden aanwezig zullen zijn die de informatie zullen gebruiken voor de gemeentelijke kaders in 2016 en verder. Voorafgaand aan het debat zullen verschillende sprekers vanuit verschillende invalshoeken reflecteren op de afgelopen periode en tevens een schets geven van hun toekomstperspectief.

De avond begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en zal om 22.00 uur worden afgesloten.

Het programma ziet er als volgt uit:

19.30 – 19.35     Opening door avondvoorzitter Arjan van Drunen

19.35 – 19.50     Inleiding vanuit landelijke politiek door Henk Leenders 2e kamerlid PvdA

19.50 – 20.05     Inleiding door Chantal van Spaendonck directeur Care Innovation Centre Roosendaal 20.05 – 20.25     4 forumleden (wethouder, zorgverlener, ondersteuner, zorgvrager) houden ieder een pitch van 5 minuten

20.25 – 20.35     Korte pauze

20.35 – 21.30     Debat forumleden aan de hand van stellingen.

21.30 – 22.00     Formuleren gemeenschappelijke ambities

22.00                     Afsluiting door Arjan van Drunen

Na afloop is er gelegenheid tot napraten met een drankje.

Wij hopen op uw aanwezigheid en uw inbreng.

Wij stellen het zeer op prijs als u zich per mail wilt aanmelden. Dat kan via dannyrog@casema.nl

Danny Rog, voorzitter PvdA Etten-Leur

Eeuwoud van den Heuvel, voorzitter PvdA Breda

Leon Aanraad, voorzitter PvdA Steenbergen

Kees Jongmans, voorzitter PvdA Roosendaal