Door Michael Yap op 1 juli 2018

Zonneparken Roosendaal

De PvdA trekt graag samen op met wethouder Koenraad in haar ambitie om de energietransitie in Roosendaal te stimuleren. Deze ambities staan krachtig op de agenda via Roosendaal Futureproof, de Roosendaalse Duurzaamheidsagenda.

Een van de acties is het inzetten op grootschalige energieopwekking via zonneweiden, zonneparken en vooral gebruik maken van daken van bedrijven, van woningen. Het uitgangspunt is hiervoor de beleidsvisie zonne-energie.

Om de energietransitie succesvol te laten verlopen ziet de PvdA eerst en vooral prioriteit om bij woningen en bedrijven het huidige energieverbruik terug te dringen via onder meer:

  • Dakisolatie
  • Muurisolatie
  • Vloerisolatie
  • LED verlichting
  • Energiezuinige apparaten

Ook dienen we de mobiliteit beter in onze gemeente te organiseren en elektrisch rijden te stimuleren. Verder kijken we naar toepassingen en technologieën waarmee we zuinig kunnen verwarmen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld de inzet op een gasloos Westrand.

Zonneparken hebben niet direct onze voorkeur, benut eerst alle daken in onze gemeente. Ook ZLTO Roosendaal ziet de plaatsing op landbouwgrond als allerlaatste optie voor de opwekking van hernieuwbare energie. We hebben echter nu wel kennis kunnen nemen van het aanbod van een zestal initiatieven in onze gemeente, waarbij wij vervolgens dienen af te wegen of die passend zijn voor Roosendaal. Wij pleiten onder meer voor:

  • een kwalitatief sterke inpassing in het landschap.
  • goede communicatie en inspraak van betrokkenen als omwonenden
  • maatschappelijke meerwaarde door het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij de energietransitie door ze de gelegenheid te geven om mee te doen.
  • voorschriften in het kader van circulariteit, wat gebeurt er met de panelen als ze technisch einde levensduur zijn?
  • goede regeling t.a.v. de afvoercapaciteit van het elektriciteitsnet.

Lees hier meer over de eerste initiatieven: Zonneakker Weihoek en ‘Run op zonneweides‘.

 

 

Michael Yap

Michael Yap

Ik ben sinds 2006 gemeenteraadslid in Roosendaal. Een zeker bestaan voor iedere Roosendaler staat voorop. Vanuit rechtvaardigheid, solidariteit en duurzaamheid verantwoorden we onze keuzes. Een Roosendaal voor iedereen staat voorop! In beeld: Duurzaamheid en innovatie. In beeld: De bieb verbindt!

Meer over Michael Yap