Door op 14 april 2017

Zet het economisch herstel in Nederland ook door in Roosendaal?

De Roosendaalse economie, de werkgelegenheid, is voor de PvdA een belangrijke zaak. Na de pittige discussies over het Economisch Actieplan met een verdeeld college en een kritische gemeenteraad stond afgelopen jaar in het teken van de uitvoering van de Roosendaalse Economische Actiepunten.

Voor de PvdA staat hierin centraal dat iedereen in Roosendaal bestaanszekerheid verdient. Een baan is daarbij nodig. Dankzij werk heb je inkomen, neem je deel aan de samenleving en krijg je perspectief op de toekomst. De focus hierbij voor de PvdA is een gezonde en stabiele arbeidsmarkt.

Landelijk zien we dat het weer beter met de economie gaat en daarmee de werkgelegenheid. Maar nog te veel mensen staan aan de kant, en de werkloosheid is nog altijd te hoog. Het beeld van de herstellende arbeidsmarkt is minder goed zichtbaar in West-Brabant en dus ook in Roosendaal. Dit blijkt onder meer uit de Economische Barometer en de Werkgelegenheidsenquête 2016 van de Regio West-Brabant.

We kunnen dus concluderen dat het economisch herstel, de trend die we landelijk zien, zich helaas nog niet helemaal doorzet in Roosendaal. Zijn we dan lokaal de verkeerde weg ingeslagen?

Uit de tussenrapportage uitvoering EAP is dit lastig op te maken. Een meerderheid van deze gemeenteraad, in tegenstelling tot de PvdA, gaf immers dit college van B&W niet de opdracht om duidelijk meetbare doelstellingen op te nemen in het EAP.

Wat we in Roosendaal wel kunnen constateren is dat onze Zorgboulevard continue in de aandacht staat. Zo werd dit voorbeeld onlangs aangehaald in een landelijk item van RTL Nieuws die liet zien hoe het MBO-onderwijs aansluit op de praktijk.

Via het Actieplan Economische Structuurversterking voor Zuidwest-Nederland zijn veel ex-werknemers van Philip Morris, ook woonachtig in Roosendaal, aan een baan geholpen.

Het jaarlijkse Beroepenfeest Roosendaal on Stage biedt ook perspectief voor onze Roosendaalse VMBO-leerlingen.

Logistiek blijft een trekker. Recente voorbeelden in het afgelopen jaar tonen dit aan. Zie onder meer de vernieuwende aanpak van het Werkplein, het WerkgeversServicePunt West-Brabant, Randstad en DSV om werkgelegenheid te borgen bij het nieuwe distributiecentrum van Primark.

Voor 2017 en verder legt de PvdA de focus op:

  • Aanpak en bestrijding jeugdwerkloosheid.
  • Het zoeken naar het antwoord op de toenemende sociale ongelijkheid (in opleiding, werk en welzijn)?
  • Samen met werkgevers in onze gemeente extra banen creeren voor mensen die zelf moeilijk aan werk kunnen komen. Deze banen mogen niet ten koste gaan van bestaande functies. De gemeente trekt hiervoor subsidie uit, naar het voorbeeld van de STiP-banen Den Haag. Hiervoor dienen we een motie in t.b.v. de komende gemeenteraadsvergadering.