Door op 8 april 2016

Woonvoorziening chronisch drugsverslaafden aan Wouwseweg definitief onhaalbaar

De gemeenteraad heeft unaniem een motie, op initiatief van de VLP en Roosendaalse Lijst, aangenomen om te stoppen met de realisatie van een woonvoorziening voor chronisch drugsverslaafden aan de Wouwseweg en het college van B&W opgedragen om in regionaal verband te zoeken naar een haalbaar alternatief voor opvang van kwetsbare mensen onder wie verslaafden.

Ook de PvdA kwam tot de conclusie dat de woonvoorziening, die sinds 2008 op de agenda staat en dus tot op heden niet is gerealiseerd, onhaalbaar is geworden om te worden gebouwd aan de Wouwseweg. De financiering kwam niet rond, juridisch rammelt het en tot slot verdienen de omwonenden definitief duidelijkheid en moeten we aan de slag voor de doelgroep die zorg nodig heeft.

Evenals de verantwoordelijk wethouder Polderman heeft de PvdA ook gemengde gevoelens over dit dossier. In 2014 werd duidelijk dat in feite het Rijk al de stekker uit dit plan had getrokken door te kiezen voor andere zorgconcepten. Maar feit is ook dat de verslaafden na zes jaar ‘nog steeds in de kou staan’.

Achtergronden van dit dossier zijn onder meer hier te vinden.