Door op 16 februari 2016

WMO: Zorgmijders in Roosendaal?

Samen met de SP heeft de PvdA fractie vragen gesteld over het bericht dat een kwart van de mensen afziet van zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is, terwijl die zorg in veel gevallen wel noodzakelijk is.

In de commissievergadering van 4 februari jl. werd de raadsmededeling over het Clientenervaringsonderzoek Hulp bij het Huishouden behandeld. Uit dit onderzoek bleek onder meer dat de meeste cliënten (zeer) positief zijn over de contacten met de gemeente over het organiseren van hulp bij het huishouden. Het onderzoek focuste zich op de bereikbaarheid van en tevredenheid over (de uitvoering van de) huishoudelijke hulp.

Uit een recent onderzoek van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) blijkt dat een kwart van de mensen afziet van zorg waar de gemeente verantwoordelijk voor is, terwijl die zorg in veel gevallen wel noodzakelijk is. Reden: de hoogte van de eigen bijdrage. Wat ons betreft mag de eigen bijdrage geen reden zijn dat mensen zorg gaan mijden.

Hierover hebben we vragen gesteld aan de verantwoordelijk wethouder. De antwoorden volgen op korte termijn.