25 oktober 2013

Werktop smaakt naar meer

Op initiatief van de PvdA en omarmt door wethouder Verbraak en de RpA is gisteren de 1e regionale Werktop in Roosendaal gehouden, met resultaat. De Werktop heeft ruim 40 matches tussen werkgevers en werkzoekende jongeren opgeleverd.

Dit betekent dat tachtig procent van de ontmoetingen op een succes is uitgelopen. De regionale werktop had tot doel – jonge – werkzoekenden aan een baan of leerwerkplek te helpen. Er waren 60 werkgevers vertegenwoordigd uit de sectoren zakelijke dienstverlening, techniek, transport, logistiek, ICT en zorg aanwezig en 50 werkzoekenden.

De Werktop is een concreet uitvloeisel van de onlangs ondertekende convenant Aanpak Jeugdwerkloosheid met de provincie Noord-Brabant, een vertegenwoordiging van alle Brabantse gemeenten en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dit levert voor West-Brabant het volgende op:

– 100 (leer)banen via Baanbonussen;

– 50 jongeren die worden begeleid in het maken van een keuze voor een kansrijke sector zoals de zakelijke dienstverlening, techniek, transport, logistiek, ICT en zorg;

– 250 jongeren die worden begeleid naar een (leer)baan, stage of werkervaringsplaats;

Wat ons betreft is de Werktop voor herhaling vatbaar en wordt een ontmoeting tussen jongeren en werkgevers voortgezet, met een uitbreiding naar andere doelgroepen als bijvoorbeeld 55-plussers.