Door op 25 januari 2017

Werkt de Jeugdwet in Roosendaal?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp en dit is vastgelegd in de Jeugdwet. Wat de PvdA betreft een goede stap nu de zorg dichter bij de inwoners kan worden georganiseerd. Wij hebben recent kennis kunnen nemen van diverse signalen uit de praktijk in Roosendaal.

Zo blogt Teun Dekker, directeur van basisschool de Kroevendonk, dat de gemeente eindelijk het kind en het gezin centraal dient te stellen en niet langer een protocol, het geld of de gekozen structuur. Hij hoopt en bid dat er verbetering komt voordat er nog meer slachtoffers van dit regelsysteem bedacht door protocolfundamentalisten komen.

In het verlengde van de blog van Teun Dekker is er afgelopen vrijdag door alle onderwijsbesturen primair onderwijs en voortgezet onderwijs in de gemeenten Halderberge, Moerdijk en Roosendaal een brandbrief gestuurd naar de Roosendaalse wethouders Verbraak en van Poppel. In deze brief wordt ingegaan op de geconstateerde bureaucratie en protocollen, terwijl tot op heden die signalen, die constateringen, onvoldoende zijn opgepakt door de gemeente.

Ook de Roosendaalse Adviesraad van het Sociaal Domein heeft eind vorig jaar een ongevraagd advies toegezonden aan het college van B&W over de jeugdzorg en wethouder van Poppel heeft hier onlangs schriftelijk op gereageerd.

Ten aanzien van deze signalen heeft de PvdA fractie vragen gesteld aan de wethouder om dit belangrijke item op de agenda te zetten.

Ook sprak de PvdA fractie onlangs in de Commissie van de gemeenteraad over dit onderwerp in relatie tot jeugdhulp en de leerplicht. Hierover wordt in de raadsvergadering, samen met diverse mede-indieners, een motie ingediend. Centraal staat hierin dat de gemeente alle zeilen moet bijzetten om jongeren, de jeugd, niet tussen wal en schip te laten vallen.

Zoals Teun Dekker in zijn blog aangeeft, alle acties moeten resulteren in een daadwerkelijke verbetering voor onze kinderen, jongeren en gezinnen die het nodig hebben.