Door op 5 september 2014

Werken aan een vitale binnenstad: ‘Beste binnenstad 2020’

Een ruime meerderheid, met steun van de PvdA, onderschrijft de aanpak van de binnenstad zoals is voorgesteld door mevrouw Bakker in haar rapport Roosendaal: Een Gezonde Stad. Dit was het belangrijkste resultaat van de extra raadsvergadering over de binnenstad op 4 september jongstleden.

Lees hier onze eerdere bijdrage in de commissie Bestuur van 7 juli 2014.

De PvdA had tijdens de extra raadsvergadering nog als toevoeging, mede ingediend door de Nieuwe Democraten, een amendement dat stevig wil verankeren dat de gemeenteraad op een juiste wijze wordt geïnformeerd door het gemeentebestuur (college van B&W). Dit moet gebeuren via de zogenoemde Programma & Control cyclus (Lentebrief, Zomerrapportage, Begroting en Jaarstukken). Hiermee behoudt je immers als gemeenteraad financieel de vinger aan de pols. De politieke werkelijkheid is eenmaal zo dat de coalitie vooraf de coalitiepartner SP een motie gunde die hetzelfde vroeg. Hoewel wethouder Lok positiever tegenover het amendement stond bleek de motie een meerderheid te krijgen, waar de PvdA overigens mee kon instemmen en de PvdA heeft dan ook de motie gesteund nu het amendement geen meerderheid kreeg.

Wat de PvdA betreft nu verder aan de slag, werken met elkaar en voor elkaar aan de fysieke kwaliteit van de binnenstad. Een compacte, gezellige, aantrekkelijke, duurzame en groene binnenstad. Roosendaal Beste Binnenstad 2020 is dan ook het streven.