Door op 17 december 2015

Werk maken van W E R K !!!

Voor het eerst sinds 2008 groeit het aantal bijstandsgerechtigden niet meer, aldus het CBS. Roosendaal laat echter andere cijfers zien. Het aantal Roosendaalers met een bijstandsuitkering is het afgelopen jaar met ruim honderd mensen gestegen.

Op dit moment verschaft de gemeente Roosendaal 1.730 bijstandsuitkeringen. Dat waren er in januari van dit jaar nog 1.621. De PvdA heeft hierover vragen gesteld aan wethouder Verbraak om een goed beeld te krijgen van de achtergrond van deze cijfers. De antwoorden geven in ieder geval een beter beeld van de cijfers, maar geven ook aan dat de gemeente anders moet gaan werken om mensen uit de uitkering en aan het werk te krijgen.

Door het oplopend aantal mensen in de bijstand moet de gemeente een beroep doen op de Vangnetregeling.

Verder werkt de gemeente sinds 1 januari 2015 samen met vijf andere gemeenten samen in het Werkplein Hart van West-Brabant. Over het functioneren van deze gemeenschappelijke regeling maken we ons zorgen. Hierover worden we begin 2016 geïnformeerd door de verantwoordelijk wethouder.

 

De gemeente als banenmachine? De gemeente als aanjager van economisch herstel? In samenspraak met ondernemers, het onderwijs, vakbonden, kennisinstellingen en maatschappelijke partners zeker wel. Ontwikkel acties, geen papier, die bijdragen aan een ijzersterk vestigingsklimaat met maximale effecten voor de werkgelegenheid. Op dit punt zijn we dan ook zeer benieuwd naar het echte actieplan van onze gemeente. Wat de PvdA betreft maak werk van WERK!