1 maart 2016

Werk maken van onze Roosendaalse jeugd

Roosendaal is een fijne gemeente, maar wel een gemeente die te maken heeft met een achterblijvende bevolkingsgroei en een relatief sterke vergrijzing. We willen bouwen aan een toekomstbestendig Roosendaal. We missen een concreet jeugdbeleid, 2016 staat daarom in het teken van de Roosendaalse jeugd.

Als eerste initiatiefvoorstel lanceren we het actieplan ‘Werk maken van onze Roosendaalse jeugd’ om de jeugdwerkloosheid te bestrijden, goed onderwijs en een toekomstperspectief voor onze jongeren. We hebben afgelopen jaar al kritiek geuit op het ontbreken van concrete Roosendaalse plannen voor de bestrijding van de werkloosheid, in het bijzonder de jeugdwerkloosheid. Het college heeft vorig jaar aangegeven te komen met concrete voorstellen, maar die ontbreken vooralsnog.

PvdA-raadslid Esther Derks: ‘Roosendaal mag niet dralen. Tweehonderd jongeren in de bijstand is teveel, daarnaast hebben veel jongeren moeite om werk te vinden en is de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt niet optimaal. Dan kunnen we niet afwachten, maar aan de slag, met elkaar, voor elkaar. Er mag geen verloren generatie ontstaan.’ Het plan bestaat uit een groot aantal concrete maatregelen die snel kunnen worden ingevoerd en echt helpen om jongeren meer kansen op de arbeidsmarkt te geven.

‘Werkloosheid aan het begin van je loopbaan kan nogal remmend werken op je ontwikkeling of op het benutten van kansen later’, zegt PvdA-fractievoorzitter Michael Yap.

‘Wij helpen dit college graag op weg om de juiste acties op te pakken en uit te voeren’. ‘Dit college zegt nadrukkelijk te willen samenwerken met de gemeenteraad. Dit plan biedt daarvoor een uitgelezen kans, dus ik ben zeer benieuwd of deze mooie belofte ook in de praktijk wordt gebracht’, aldus Michael Yap.

De reactie van het college is positief en lijkt het initiatiefvoorstel te omarmen. Het voorstel wordt in de commissie van donderdag 24 maart 2016 behandeld.