29 januari 2018

Een watersnoodroute in West-Brabant

Afgelopen weekend in BNdeStem zat de Waternoodbijlage, met onder meer een verhaal over de sporen in het landschap. Er werd een pleidooi gehouden voor een watersnoodroute als zichtbare herinnering aan de ramp van 1953.

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt de Watersnoodramp zich. Door springtij en een noordwesterstorm stijgt het water snel en overstromen grote delen van de provincie Zeeland en West-Brabant en de Zuid-Hollandse eilanden. De ramp kost aan meer dan 1800 mensen het leven.

Militairen  probeerden met hun vaartuigen mensen te redden die op zolders zaten of naar hun daken waren gevlucht. Het Rode Kruis en de Koninklijke Landmacht zorgden voor de afvoer van drie- tot vierduizend mensen. Met legervoertuigen, een aantal autobussen en met eigen vervoer gingen ze richting Oudenbosch, Roosendaal en nog verder naar het zuiden. Veel families zijn uit elkaar gerukt. Ook veel inwoners van omliggende dorpen kwamen in aanmerking om geëvacueerd te worden. Sommigen gingen op eigen gelegenheid naar familie in Brabant. In Roosendaal werden bijna 5200 evacués opgevangen.

Op zoek naar sporen van onze grootste naoorlogse natuurramp, blijkt dat deze zoektocht al snel een speurtocht wordt. Geen borden, geen routes geen toelichting op bijzondere plaatsen die onderlinge verbinding geeft qua route en informatie in West-Brabant, verbonden met Zeeland en Zuid Holland.

Vandaar onze oproep, een pleidooi voor een watersnoodroute in West Brabant!

 

Verbindt de verborgen tekens in ons land. Niet alleen vanuit historisch perspectief. Maar ook vanwege de actualiteit. Immers bescherming tegen het water is nog lang niet af. Toen was er de waternoodsramp. Nu moeten we maatregelen bij voortduring nemen vanwege klimaatsverandering. Onze delta, geeft ons waterkracht, eb en vloed en daardoor voortdurende ondernemendheid in ontwikkelingszin. Herdenken is vooruitzien! Onze delta verbindt ons en is onze gezamenlijke kracht vanuit Brabant met Zeeland, Zuid Holland en Vlaanderen.