8 oktober 2015

Wat zou u doen met 806.500 euro?

Binnenkort behandelen we als gemeenteraad de Programmabegroting 2016. De Programmabegroting 2016 kent een overschot van 806.500 euro. Wat zou u hiermee doen?

Naast het feit dat het college van B&W zelf met concrete voorstellen komt voor de besteding van dit overschot wil het college van B&W de gemeenteraad in de gelegenheid stellen om ook voorstellen te doen en nodigt de gemeenteraad uit om suggesties te doen voor de besteding van de extra financiële ruimte. Als PvdA vinden wij dat u, inwoners, maatschappelijke partners, ook voorstellen zouden moeten kunnen doen. Uiteraard hebben we als PvdA genoeg ideeën om het overschot te besteden, maar we horen graag goede suggesties uit de samenleving.

We doen hierbij graag aan u deze oproep. U kunt suggesties aan ons kenbaar maken via email, telefoon, per post, via onze website. U kunt ook gebruik maken van de inspraakmogelijkheid in de beeldvormende bijeenkomst.

Hieronder volgen nog even kort de spelregels voor het inspreken:

◾ Uw spreektijd is maximaal 5 minuten. In uw inspraakreactie kunt u uw visie geven over een onderwerp op de agenda.
◾ Het is niet de bedoeling dat u vragen stelt.
◾ Na het inspreken worden de raadsleden in de gelegenheid gesteld (verduidelijkende) vragen aan u te stellen.
◾ Het zou fijn zijn als u uw inspraakreactie op papier zet en een exemplaar wilt afgeven aan de voorzitter.

Aanmelden voor inspraak: Inspreken kan tijdens de beeldvormende bijeenkomst. De inspraak is op 14 of 15 oktober a.s. van 19.00 tot 19.30 uur in het Raadhuis aan de Markt 1 in Roosendaal. Als u wil inspreken kunt u zich aanmelden bij de griffie, ook kunt u hier de exacte datum nagaan. Aanmelden kan via 0165 579 277 of griffie@roosendaal.nl.