25 november 2015

Wat zou u doen met 150.000 euro?

Na onze eerdere oproep ‘Wat zou u doen met 806.500 euro’ kregen we als PvdA veel reacties. In samenspraak met D66 en GroenLinks hebben we gepleit voor de besteding van dit geld aan maatschappelijke activiteiten. Dit kregen we niet voor elkaar. Het bedrag wordt nu als volgt uitgegeven door de gemeente:

1.      De parkeertarieven in de parkeergarages worden in 2016 niet verhoogd (€ 175.00,-).
2.      Er wordt werk gemaakt van het opknappen van voet- en fietspaden (€ 200.000,-).
3.      De Industriestraat, Oostelijke Havendijk, Westelijke Havendijk, Scherpdeel, aanleg Ecologische Verbindingszone (EVZ) worden aangepakt (€ 250.000,-).
4.      De afvalbakken in de openruimte worden ieder weekend ook geledigd (€ 25.000,-).

Hier konden we als PvdA mee instemmen, en er blijft in ieder geval nog € 150.000,- structureel over ter besteding aan maatschappelijke activiteiten. Dit geld kan worden ingezet voor bijvoorbeeld subsidies, wijk- en buurthuizen, evenementen, afschaffen van legeskosten voor verenigingen e.d.

De PvdA roept de maatschappelijke partners en onze inwoners wederom op om aan te geven wat u ermee zou doen. Zo hebben we al van verschillende buurthuizen een reactie ontvangen, maar ook van de RoGeP en de Cliëntenraad Sociale Zaken.

We doen hierbij graag aan u deze nieuwe oproep. U kunt suggesties aan ons kenbaar maken via email, telefoon, per post, via onze website. Onze contactgegevens kunt u hier vinden.