Door op 16 december 2014

Wat ons betreft zijn weigerambtenaren verleden tijd, dus ook in Tholen

Sinds 1 november mogen gemeenten geen weigerambtenaren meer aannemen. Er is namelijk landelijk een wet aangenomen die kortheidshalve erop neerkomt dat trouwambtenaren niet meer mogen discrimineren en geen onderscheid meer mogen maken in wie ze trouwen.

Dat betekent dat ambtenaren sinds 1 november ook niemand meer kunnen weigeren om te trouwen, ook geen mensen van hetzelfde geslacht. Wat zien we echter in de gemeente Tholen? Daar zijn toch drie weigerambtenaren net op de valreep benoemd, nog eventjes voor de wettelijke datum van 1 november. Het mag, maar iedereen voelt aan dat het maatschappelijk niet kan en dat het tegen de nieuwe wet ingaat.

Landelijk heeft D66 hiervoor terecht aandacht gevraagd door aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Plasterk, hierover vragen te stellen. Plasterk vindt het “niet fraai” en “teleurstellend” dat de gemeente Tholen onlangs 3 trouwambtenaren heeft aangenomen die geen homoseksuele stellen willen trouwen.

Gelet hierop mogen we de burgemeester van Roosendaal zich ook uit te spreken over deze handelswijze van de gemeente Tholen, zeker nu we met deze gemeente samenwerken in regionaal verband onder meer in de Regionale Samenwerking West-Brabant. We vragen de burgemeester dan ook dezelfde grieven kenbaar te maken aan de burgemeester van Tholen, zoals is gedaan door minister Plasterk. Een breder statement van alle gemeenten in West-Brabant lijkt ons gepast dat het benoemen van 3 weigerambtenaren door de gemeente Tholen niet fraai en teleurstellend is, we mogen ook vragen de burgemeester hiervoor draagvlak te creëren binnen het samenwerkingsverband van de gemeenten in West-Brabant en waar Tholen ook deel van uitmaakt. Tholen maakt feitelijk een lange neus naar de wetgever. Wat ons betreft behandelt iedere ambtenaar de inwoners gelijk.

Deze oproep aan de burgemeester wordt gedaan door de fracties van de PvdA, D66, SP en GroenLinks. Hopelijk sluiten ook de overige fracties in de gemeenteraad zich hierbij aan. Wellicht een lokale verantwoordelijkheid voor Tholen, maar als samenwerkende gemeente sluiten wij wat ons betreft hiervoor niet onze ogen en stellen we een gelijke behandeling centraal, in Roosendaal en dus ook in Tholen.

De fracties van de PvdA, D66, SP en GroenLinks

Update: Onze burgemeester maakt niet direct zijn grieven kenbaar aan de burgemeester van Tholen en lost het diplomatiek op door zich bij het standpunt van minister Plasterk aan te sluiten. Voorts maakt hij duidelijk dat wat in Tholen heeft plaatsgevonden nooit in Roosendaal zal gebeuren, dit is toch een duidelijk signaal richting Tholen. Lees hier de reactie van de burgemeester.