1 februari 2018

Vernielingen aan Marokkaanse moskee onacceptabel

Vorige week zijn er bij de moskee aan de Burgemeester Schneiderlaan twee ruiten vernield. Uit camerabeelden blijkt dat twee daders hiervoor verantwoordelijk zijn. Uiteraard heeft de moskee aangifte gedaan bij de politie. Helaas is de moskee het afgelopen jaar al vaker slachtoffer geweest van vernielingen.

De PvdA vind dit soort zaken onacceptabel en hoopt dat de daders worden opgespoord en vervolgd. De PvdA heeft hierover eveneens vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

  1. Is uw college van B&W eveneens op de hoogte van dit laatste voorval en ook de eerdere vernielingen en wat heeft u vervolgens gedaan?

De veiligheidssituatie van moskeeën wordt zowel op het lokale als het nationale niveau nauwlettend gevolgd. Als dreiging en risico aanleiding geven voor extra maatregelen dan worden deze genomen. Beveiligingsmaatregelen worden door de lokale overheid genomen. Indien er aanleiding toe is kan de NCTV aanvullende maatregelen adviseren. Moskeeën worden gestimuleerd om aangifte te doen van mogelijke strafbare feiten. Ook is het voor een snelle aanpak door de politie van belang dat verdachte situaties worden gemeld. De NCTV en het Ministerie van SZW hebben in samenwerking met de Islamitische gemeenschappen de handreiking «Veilige Moskee» opgesteld waarin aanbevelingen en goede voorbeelden staan die behulpzaam kunnen zijn in het leveren van een bijdrage aan de vermindering van concrete spanningen en incidenten rondom moskeeën. Deze handreiking is door de NCTV aangeboden aan alle burgemeesters.

  1. Welke concrete maatregelen heeft u in samenspraak met de lokale driehoek genomen, gelet op voornoemde handreiking?
  2. Zijn er aanvullende maatregelen nodig?

De antwoorden volgen z.s.m.