Door op 1 mei 2017

Verkeersveiligheid spoorwegovergang Wouw

Afgelopen vrijdag is bij de spoorwegovergang aan de Plantagebaan in Wouw een passagierstrein hard in aanraking gekomen met een dieplader. De PvdA roept samen met de Roosendaalse Lijst de gemeente op om te komen tot een duurzame oplossing in het kader van de verkeersveiligheid.

Bij het incident is de conducteur van de trein lichtgewond geraakt, er zijn gelukkig geen andere passagiers gewond geraakt en de chauffeur van de vrachtwagen is ongedeerd. We mogen van geluk spreken dat hierbij verder geen slachtoffers zijn gevallen. De schade is verder enorm. Zo zijn het spoor en de overweginstallatie zwaar beschadigd en was er tot en met zondag, het gehele weekend, geen treinverkeer mogelijk tussen Roosendaal en Bergen op Zoom. Ook was de Plantagebaan tot zaterdagmiddag afgesloten voor noodreparaties aan het spoor.

De verkeerssituatie was en is bij de gemeente bekend met de daarbij behorende risico’s. In het kader van het raadsvoorstel Afgifte ontwerpverklaring van geen bedenkingen Plantagebaan 57 in Wouw t.b.v. een omgevingsvergunning wordt in de ruimtelijke onderbouwing aangegeven dat: De aan- en afvoer geschiedt via een eigen insteekweg vanaf de Plantagebaan, die enkele honderden meters ten zuiden van die aansluiting aansluit op het rijkswegennet. Een betere bedrijfsontsluiting is welhaast niet denkbaar. Er is wel een knelpunt ten aanzien van de aan- en afvoer. Het bedrijf heeft regelmatig (gemiddeld 1 maal per maand) te maken met grootschalig vervoer. Sommige van de betreffende vrachtwagens kunnen de bocht naar het bedrijventerrein moeilijk maken. Met de gemeente wordt gezocht naar een duurzame oplossing. Dit rapport is al in 2016 opgesteld.

Verder heeft de PvdA contact gehad met het desbetreffende bedrijf aan de Plantagebaan en zij geven aan al jaren dit aan te kaarten bij de gemeente om samen te komen tot een oplossing. Onze fractie is bezorgd dat er tot op heden naar het laat blijken nog niets is gebeurd. In het kader van de verkeersveiligheid hebben wij daarom samen met de Roosendaalse Lijst een vraag gesteld aan het college van B&W: Op welke wijze heeft u, samen met het bedrijf, de afgelopen jaren gezocht naar een duurzame oplossing en wat is hiervan het resultaat?

De PvdA gaat er vanuit dat de gemeente nu wakker is en samen met het bedrijf, omwonenden en wellicht ook ProRail, nu snel met een oplossing komt.

De antwoorden geven nog weinig duidelijkheid. De PvdA heeft nu een debat aangevraagd over dit onderwerp.