18 februari 2018

Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid

Wat de PvdA betreft is veiligheid een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige buurt kunnen mensen niet leven, kinderen niet spelen of ondernemers niet werken.

Wij maken ons dan ook zorgen om de criminaliteit in onze stad en de regio. Die zorgen hebben wij ook vaker geuit en uiten we wederom naar aanleiding van de schietpartij in de Amethistdijk.

De burgemeester heeft direct maatregelen aangekondigd en het zogenaamde lokale driehoeksoverleg bijeengeroepen. In dit overleg stemmen de officier van justitie, de teamchef van de politie en de burgemeester de te nemen maatregelen met elkaar af.

We gaan ervan uit dat de burgemeester de buurt, de inwoners, goed zal informeren over de te nemen maatregelen.

De aanpak van georganiseerde criminaliteit vraagt blijvende aandacht van alle betrokken maatschappelijke instanties. Deze aanpak vraagt veel van politie en gemeente en de PvdA ondersteunt hen hierin. Een complexe aanpak, waarbij we dit soort zaken niet tolereren en aan moeten pakken.

Ook staat de PvdA in goede verbinding, als lokale partij, met landelijke vertegenwoordiging, in nauw contact met onze Tweede Kamerleden. Vanuit de regio pleit burgemeester Depla van Breda voor 250 extra rechercheurs voor de regio. Die zijn er niet meteen, maar er is 263 miljoen extra opgenomen voor de politie in het regeerakkoord en voor de landelijke overheid lijkt er erkenning te zijn dat onze regio, helaas, behoefte heeft aan een impuls.