Door op 30 maart 2015

Veiligheid en leefbaarheid spoorzone Roosendaal – Halderberge – Moerdijk

Roosendaal, Moerdijk en Halderberge worden door het in te voeren Basisnet Spoor geconfronteerd met een toename van het goederenvervoer over het spoor, waarbij het treinvervoer van gevaarlijke stoffen zal toenemen. Naast de genoemde maatregelen in het kader van zelfredzaamheid en hulpverlening is het de wens van de drie gemeenten, zowel vanuit bestuurlijk oogpunt als vanuit de inwoners, om maximaal in te zetten op veiligheid en leefbaarheid op en rond het spoor en de goederenspoorlijn buiten de kernen om te laten leggen, hetgeen wij onderschrijven. Wij, de samenwerkende partijen D66, PvdA en GroenLinks, willen borgen dat er een juiste inzet is op dit dossier om naast zelfredzaamheid en hulpverlening ook in te zetten op veiligheid en leefbaarheid en het bereiken van een ander traject van de goederenspoorlijn.

Alle andere politieke partijen in de gemeenteraad hebben zich aangesloten bij de oproep en zijn we met de gehele gemeenteraad gekomen tot een unaniem aangenomen motie in de raadsvergadering van maart 2015.

Alle informatie over dit belangrijke dossier kun je hier vinden.