Door op 9 november 2015

Van de verkeersveiligheid Leemstraat tot steun aan Roosendaal Wielerstad

De PvdA heeft naast haar eigen voorstellen bij de begrotingsbehandeling steun gegeven aan diverse initiatieven die past binnen onze uitgangspunten voor Roosendaal.

Liefhebbers van de wielersport hoeven zich in Roosendaal niet te vervelen, met vele mooie wielerevenementen als de Draai van de Kaai, de Volksronde tot de Hel van de Pin. Ten behoeve van de Amateurwielersport in de gemeente Roosendaal steunen we het initiatief van de VLP om een structureel budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor  de uitvoering van wieleractiviteiten en hiervoor een wielerplatform op te richten.

Ook hebben we er mede voor gezorgd dat er geld uit de reserves wordt toegevoegd aan de Mobiliteitsagenda, zodat we hopelijk zaken als een goede verkeersontsluiting voor de Tolberg kunnen regelen. Bij de begrotingsbehandeling is ook geld vrijgemaakt, met steun van de PvdA, voor de verkeersveiligheid van de Leemstraat.

Met steun van de PvdA worden de buitensportaccommodaties voorzien van LED-verlichting en worden ook de afvalbakken in de openbare ruimte in de weekenden geleegd. Verder is er 6 ton beschikbaar gesteld voor het herstel en tegengaan van schade aan verhardingen als gevolg van wortelopdruk, waarmee de dit jaar ingezette (groen-) omvormingen afgerond kunnen worden en waarmee het algehele kwaliteitsprofiel verder verbeterd wordt.

Met steun van de PvdA gaan we extra investeren in het Sociaal Domein.

Tot slot, jawel, voor de hondenbelasting moet de inwoner iets terugkrijgen, dit kan wat ons betreft middels hondenspeelplaatsen in iedere wijk en dorp, zoals in Tolberg al bestaat.

Kortom, de PvdA heeft zich constructief opgesteld tijdens de begrotingsbehandeling. Nuttige en goede initiatieven van andere politieke partijen werden gesteund.