7 maart 2018

Update de Meeten II

Het terrein de Meeten II is het laatste jaar al een aantal keer onderwerp geweest van gesprek in Roosendaal. De PvdA heeft hiervoor ook al een paar keer aandacht gevraagd om te zorgen voor goede communicatie met omwonenden. 

Helaas lijkt dit nog niet te lukken. Naast vragen van D66 vragen wij samen met CDA wederom aandacht voor de situatie. Wij willen vooral zorgen dat de gemeente omwonenden serieus neemt en niet dwingt tot juridische procedures.

Verder hopen we graag inzicht te krijgen wat de gemeente nu wil met De Meeten II. Gaat het om grootschalige bedrijvigheid? Bedrijvigheid met woningen (als Meeten I) of bijvoorbeeld een zonnepark?