Door op 4 juni 2015

Topinkomens in de zorg

Vandaag heeft FNV Zorg en Welzijn de Actiz 50 gepresenteerd, een ranglijst van teveelverdieners in de ouderenzorg, met een knipoog naar de Quote 500. West-Brabant telt drie ‘grootverdieners’ bij instellingen voor ouderen- en thuiszorg.

Het gaat om de algemeen directeuren van Groenhuysen, tanteLouise-Vivensis en Thebe. Dat meldt onder meer BN DeStem. Zij verdienen meer dan de minister-president.

De partijen D66, PvdA, GroenLinks en SP hebben hierover vragen gesteld aan het Roosendaals college van B&W. Dit komt aan bod in het vragenhalfuur van de raadsvergadering op 10 juni a.s.

Bij de politieke partijen is bekend dat de gemeente Roosendaal onderschrijft dat zorgaanbieders de voorschriften naleven voortvloeiende uit de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen. In contracten met zorgaanbieders wordt aan aanbieders ook gevraagd om te voldoen aan de Wet normering topinkomens.

Wij hebben daarom de volgende vragen:

  1. Vindt het college van B&W de hoge salarissen aan de top van deze drie instellingen gepast?
  2. Op welke wijze gaat het college van B&W, samen met de overige gemeenten in deze regio, dit onderwerp bespreken met de drie instellingen, om ervoor te zorgen dat voldaan wordt aan de Wet normering topinkomens?
  3. Indien de grootverdieners niet inbinden, heeft dit consequenties voor de eventuele contracten die onze gemeente heeft met deze drie instellingen?

De Actiz 50 kunt u hier vinden.