Toekomst peuterspeelzaalwerk, toekomst voorschoolse voorzieningen