Door op 13 november 2015

Toekomst leerlingen praktijkonderwijs op het spel

Leerlingen die van het praktijkonderwijs komen raken steeds meer in de verdrukking. De PvdA maakt zich zorgen om deze groep en is op verschillende niveaus zowel nationaal als lokaal in gesprek met de doelgroep, het onderwijs en de werkgevers.

Leerlingen uit het praktijkonderwijs konden voorheen doorstromen naar MBO niveau 2, dit blijkt nu veel lastiger. Daarnaast zijn de toegangseisen voor een uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) verscherpt en sinds 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om naar de sociale werkplaats te gaan. In de doorstroming naar de dagbesteding wordt flink gesnoeid. Kortom, er is zorg om deze leerlingen, al opgemerkt door de PvdA en geuit door onder meer het Da Vinci College. Gelet hierop hebben we vragen gesteld aan de wethouder.

Eén op de drie leerlingen vond voorheen na het praktijkonderwijs een betaalde (reguliere of gesubsidieerde) baan. Dit is ook veel lastiger geworden nu de jeugdwerkloosheid hoog is en deze leerlingen grote moeite hebben om een plek te vinden op de reguliere arbeidsmarkt vanwege het ontbreken van een startkwalificatie.

Wat de PvdA betreft gaan alle jongeren die uitstromen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), het Praktijkonderwijs (PrO), het VMBO en de Entree opleiding en uitvallers vanuit het MBO-2 en in de regio West-Brabant naar het vervolgonderwijs, hebben een duurzame werkplek, een passende dagbesteding of zitten in een toeleidingtraject. Een sluitend vangnet. We pleiten ook voor onder meer een loopbaancoach, zie hiervoor ons plan uit 2014. We vinden van belang dat dit op de agenda komt, dit mag geen “vergeten” groep worden. We zien gelukkig ook dat andere politieke partijen hier aandacht aan besteden. Zo organiseert het CDA Roosendaal a.s. maandag hierover een thema-avond. Goed om dit op te pakken!