Door op 13 maart 2017

Toekomst Bravis Ziekenhuis Roosendaal en Bergen op Zoom

In de toekomstvisie van het Bravis ziekenhuis is de wens door Bravis uitgesproken om te komen in 2030 tot één ziekenhuis voor Roosendaal, Bergen op Zoom en het omliggende verzorgingsgebied.

De PvdA meent dat beide gemeenten en dus ook de gemeenteraad en onze inwoners in een vroeg stadium hierbij betrokken moeten worden, om te komen tot optimale besluitvorming door het Bravis ziekenhuis. De PvdA vindt goede zorg in de regio erg belangrijk, bereikbaar voor onze inwoners en daarnaast is het ziekenhuis een belangrijke werkgever. De afgelopen jaren hebben we al kunnen zien dat er door Bravis is gekozen om specialisaties te verdelen onder Roosendaal en Bergen op Zoom. Denk hierbij aan het moeder-kind centrum in Bergen op Zoom en het Oncologie Centrum in Roosendaal. Het behoud van goede zorg dichtbij staat hierbij centraal. 2030 lijkt ver weg, maar het lijkt ons van belang dat het Bravis samen met beide gemeenten komt tot een goede afstemming op weg naar 2030 en dat hierbij dus de juiste keuzes worden gemaakt.