Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering