Door op 30 juni 2016

Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering

Zomaar een restaurant bezoeken, de trein pakken of een website raadplegen is voor veel mensen de normaalste zaak van de wereld. Maar niet als je in een rolstoel zit, blind bent of een andere beperking hebt.

Mensen met een handicap ondervinden letterlijk en figuurlijk heel veel obstakels in het dagelijks leven. Daar moet verandering in komen, iedereen in Nederland moet volwaardig mee kunnen doen aan de samenleving.

Dat gaat niet vanzelf. Begin 2016 gingen de Eerste en Tweede Kamer akkoord met ratificatie van het VN verdrag. Nu is het tijd dat wij als gemeente ook ons steentje bijdragen. Bij iedere stap die we zetten is het van belang dat we gehandicapten in het oog houden. De gemeente heeft nog geen aparte verordening of speciaal beleid ontwikkeld voor deze kwetsbare groep.

Wij, PvdA, GroenLinks en D66, vinden het hoog tijd om hier verandering in te brengen. In onze gemeente moet toegankelijkheid de norm, ontoegankelijkheid de uitzondering zijn.

Zo vinden wij dat de gemeente bij projecten, waarbij de gemeente als opdrachtgever en/of subsidieverstrekker fungeert, toegankelijkheid voor gehandicapten als eis wordt gesteld.

Zo vinden wij dat bij ontwikkelingen in zowel het sociale als het fysieke domein gehandicapte burgers worden betrokken.

Ook het Roosendaalse RoGeP onderschrijft dat lokaal het VN verdrag tot uitvoering komt.

Onze fracties hebben de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Welke stappen heeft u tot nu toe ondernomen om de toegankelijkheid van gehandicapten te waarborgen?
  2. Op welke wijze gaat u vormgeven aan de implementatie van het VN-verdrag?
  3. Voldoet de gemeentelijke website aan de webrichtlijnen toegankelijkheid?
  4. Hoe zal het WMO-beleid aan het VN-verdrag worden gekoppeld? Beiden hebben als doel: iedereen doet mee.