Scholen in wijken en dorpen van onschatbare waarde!