Door op 7 april 2015

Wederom uitstel voor gebruikers De Suite

Op 1 oktober 2014 heeft de VVD een 24-uursvraag gesteld over de stand van zaken inzake De Suite. Wethouder Verbraak antwoordt dat de cultuurondernemers tot juli 2015 onder dezelfde voorwaarden gebruik kunnen blijven maken van De Suite en dat de gemeente nauw met de cultuurondernemers zal optrekken.

Daardoor kan er uiterlijk in maart 2015 een kant en klaar plan liggen op basis waarvan een definitief besluit genomen kan worden, waarvan de gemeenteraad op de hoogte zal worden gebracht. Ondertussen is het april 2015. Tot verbazing en teleurstelling van D66, PvdA, GroenLinks en de VVD zijn noch de gemeenteraad noch de cultuurondernemers op de hoogte van het aangekondigde kant en klare plan.

Aan de waarnemend wethouder op dit dossier hebben D66, PvdA, GroenLinks en de VVD de volgende vragen gesteld. Deze vragen worden in de Commissie Bestuur van 15 april behandeld.

  1. Wat is de stand van zaken van het plan?
  2. Kunnen de cultuurondernemers nog gebruik maken van De Suite na juni 2015? Waarom wel of niet?
  3. Is de gemeente actief aan het meedenken, of bereid actief mee te gaan denken, met de cultuurondernemers voor de voortzetting van cultuuronderwijs in Roosendaal? Op welke wijze?

De gemeenteraad nam in juli 2014 al unaniem een motie aan van de VVD om wethouder Verbraak op te dragen om de besluitvorming over de huisvesting van muziekdocenten in De Suite uit te stellen tot 1 oktober 2014. Het bleek dat dit proces niet goed was verlopen. Vervolgens vond er weer uitstel plaats na 1 oktober 2014. De PvdA is benieuwd wanneer er door het college nu keuzes worden gemaakt in dit dossier, wat duidelijkheid zal bieden aan de cultuurondernemers in Roosendaal die gebruik maken van De Suite.

UPDATE: Nog geen keuzes gemaakt door het college, gaan in overleg met gebruikers van de Suite. Zij kunnen blijven zitten tot eind 2015.