17 oktober 2013

Spoorontwikkelingen Roosendaal

De PvdA fractie vraagt al vele jaren aandacht voor het personen- en goederenvervoer per spoor door Roosendaal.

Op 27 september jl. heeft de regering het alternatief voor de Fyra gepresenteerd. Hierdoor is er duidelijkheid gekomen over de toekomst van de internationale treinverbinding tussen West-Brabant en België. Voor de periode na 2015, als de Beneluxtrein via Breda gaat rijden, is er echter grote onduidelijkheid over de verbinding tussen Roosendaal en Antwerpen. De gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom (Netwerkstad) hebben op 9 oktober jl. een brief naar staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur & Milieu en naar de Tweede Kamer gestuurd om aandacht te vragen voor de toekomst van de internationale treinverbinding tussen Roosendaal en België.

Ook de PvdA zet zich hiervoor in. PvdA Statenlid in Noord-Brabant, Stijn Smeulders, vindt een snelle treinverbinding van Roosendaal met Antwerpen van belang en heeft hierover inmiddels vragen gestelde aan Gedeputeerde Staten in de Provincie. Ook PvdA Kamerlid Duco Hoogland is op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen in Roosendaal en heeft aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden of Mansveld de toezeggingen nakomt.

Ten aanzien van het goederenvervoer heeft de gemeente Roosendaal onlangs aangegeven dat zij de komende jaren intensief zal samenwerken met Halderberge, Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden –en West-Brabant. Dit naar aanleiding van de gevolgen van het wetsvoorstel Basisnet Spoor, waardoor het aantal ketelwagons met gevaarlijke stoffen door de drie gemeenten in de toekomst fors toeneemt. De staatssecretaris van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft 5 miljoen euro toegezegd voor de verbetering van de hulpverlening en zelfredzaamheid in de genoemde spoorzones. De drie gemeenten en de Veiligheidsregio blijven inzetten op alternatieven, zoals de VEZAbocht (spoorlijn vanuit Vlissingen die voor Bergen op Zoom naar Antwerpen afbuigt), de ROBEL-lijn (speciaal geschikte goederenspoorlijn door West-Brabant), kop-staart maken op locaties en transport over water.

De PvdA ondersteunt deze inzet en ook vanuit de Provincie wordt dit nauwgezet gevolgd. Gedeputeerde Staten heeft het goederenvervoer in West-Brabant inmiddels geagendeerd voor het BO Mirt (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport tussen Kabinet en Provincie) van november, dat is in ieder geval een belangrijke eerste stap.

PvdA Raadslid Moenir Amhaouech zal op 30 oktober a.s. aanwezig zijn bij de informatiebijeenkomst over het Basisnet Spoor.