Door op 3 oktober 2017

Snelle verbindingen voor Roosendaal zijn essentieel!

Snelle, goede, betaalbare en efficiënte treinverbindingen zijn voor Roosendaal en de Delta Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen essentieel.

De mobiliteitsverbindingen ook over spoor moeten zowel op de zuid-noord as als op de oost-west as goed op orde zijn en blijven. Roosendaal is historisch gezien een spoorstad. Dit heeft voorspoed, welvaart en welzijn gebracht. De PvdA Roosendaal bepleit al jaren om deze positie te bevorderen.

Als fractie hebben we hier onlangs vragen over gesteld en het college van B&W deelt onze mening dat Roosendaal goede verbindingen over het spoor dient te behouden.

We blijven wedijveren voor behoud van een snelle verbinding Roosendaal – Antwerpen als de Beneluxtrein via Breda gaat rijden over HSL-spoor. De staatssecretarissen Mansveld en Dijksma hebben dit ook meermalen toegezegd.

Roosendaal blijft als spoorknoop functioneren in het kernnetwerk van NS. Dit betekent dat in alle vier de windrichtingen zowel sprinters als lC-treinen blijven rijden. Waarbij de lC-trein Antwerpen v.v. een belangrijke ínzet is en blijft. Ook het beperken van overstaptijden in Roosendaal worden steeds beter, maar blijven een belangrijk punt van inzet om de reiziger zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen.

Op basis van eerder gemaakte afspraken zal het college van B&W vervolgstappen nemen in de lobby. De lobby vindt weliswaar vanuit Roosendaal plaats maar wordt volledig afgestemd met de regio West-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Als PvdA blijven we dit volgen en ook onder de aandacht brengen van onze partijgenoten in de regio, de provincie en in de Tweede Kamer.