13 maart 2018

Samen voor een sterker West-Brabant-West

De PvdA organiseerde een inspiratiesessie over de Roosendaal economie van nu en morgen. De Rijk Logistics trad op als gastheer van de bijeenkomst, waar ook vele politieke leiders aanwezig waren.

Guust Verpaalen, CEO Kameleon Solar en voorzitter VNO/NCW Roosendaal-Moerdijk trad op als gespreksleider.

Namens de Rijk Logistics hield Jacqueline de Rijk een pleidooi voor onder meer de omlegging van de A58, goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en vroeg ze aandacht voor het belang van de logistiek voor Roosendaal en de regio.

Bianka Mennema, lid van de Raad van Bestuur van het Bravis Ziekenhuis, vroeg aandacht voor de zorg en het opleiden van personeel in de zorg.

René Mol, voorzitter van de RvC van de Rabobank ZuidWest-Brabant, introduceerde het manifest SamenStadjeSterker. Een oproep aan de politieke partijen, een oproep aan de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom, om meteen na de verkiezingen de handen ineen te slaan. Bijvoorbeeld door gezamenlijke doelen op te nemen in de collegeprogramma’s en gezamenlijk te werken aan die doelen. Gemeenten, mobiliseer de creativiteit van bedrijven, burgers en kennisinstellingen. Want samen sta je sterker! Dat is de boodschap.

Een boodschap die wij als PvdA onderschrijven als pleitbezorger van regionale samenwerking.