Door op 17 oktober 2014

Roosendaalse begroting 2015: een mooie glossy!

Het nieuwe gemeentebestuur, inmiddels ruim een half jaar aan de slag, heeft onlangs de 1e begroting gepresenteerd. De PvdA kan niets anders concluderen dat de inhoud tegenvalt. We missen in de begroting het beeld waar Roosendaal in 2018 staat.

Het nieuwe gemeentebestuur Roosendaalse Lijst – VVD – SP – CDA, al een half jaar in dienst van Roosendaal heeft de 1e begroting gepresenteerd. De PvdA heeft dus reikhalzend uitgekeken naar deze begroting, want tot op heden hadden we nog maar weinig invulling gezien van nieuwe ideeën, nieuwe plannen van deze coalitie.

We hadden goede hoop. Want als we de samenstelling van dit college beschouwen, het keurmerk 100% Roosendaal van de Roosendaalse Lijst, het verstand van de VVD optellen bij 100% sociaal van de SP combineren met het samen sterker van het CDA, dan had het college met de begroting 2015 precies op de juiste plek kunnen uitkomen. Op het verkiezingsprogramma van de PvdA. Met Elkaar – Voor Elkaar.

Veel meer dan over geld, gaat de begroting over keuzes. De begroting is niet zomaar een optelsom van financiële posten. Het is een richtingaanwijzer voor de keuzes die we maken voor de toekomst van Roosendaal. Een nieuwe opmaak van de begrotingsstukken kan je even afleiden, maar uiteindelijk kunnen zij niet verbloemen dat er eigenlijk maar weinig nieuwswaardigs te melden is. Het is een beetje zoals met een glossy. Je krijgt er kortstondig een lekker gevoel van, maar als je hem uit hebt voelt het leeg en vraag je je af waar je je tijd aan hebt verdaan.

Daarom presenteren we onze Plusbegroting, Roosendaal toont veerkracht: PvdA Plusbegroting 2015. Niet omdat we nu in de oppositie zitten, maar omdat we vinden dat er snel gewerkt moet worden in Roosendaal, concreet, met energie en ambitie. De PvdA doet wat nodig is. In lastige tijden werken we aan Roosendaal, werken we aan onze wijken en dorpen. Een sterker en socialer Roosendaal. Waar goede zorg dichtbij georganiseerd en gegarandeerd is. Waar ieder kind naar school kan om het beste uit zichzelf te halen. Waar jong en oud een goede baan hebben. Dat is in een verantwoord tempo zorgen dat we niet meer uitgeven dan we binnenkrijgen. Dat is de economie en werkgelegenheid aanjagen.

De volledige spreektekst van Michael Yap tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen over de begroting kunt u hier vinden: Spreektekst PvdA Roosendaal behandeling Programmabegroting 2015