Door op 8 juli 2016

Lastenverlichting sportverenigingen

Vorig jaar bij de behandeling van de begroting 2016 kreeg de PvdA de handen nog niet elkaar van de meerderheid van de gemeenteraad om serieus te kijken naar het lokaal belastingdomein. Dit jaar komt daar langzaam verandering in.

Het gemeentelijk belastinggebied Roosendaal een omvang heeft van bijna 40 miljoen euro.

Vorig jaar heeft een door de VNG ingestelde Commissie een aantal aanbevelingen gedaan voor een vernieuwde vormgeving van de gemeentelijke financiën. Onlangs deed minister Plasterk ook goede suggesties over het lokale belastingdomein.

De PvdA is van mening dat Roosendaal dus serieus moet gaan kijken naar haar eigen belastingdomein. Welke belastingen en heffingen hebben nut en zijn noodzakelijk en waar kan het anders.

  1. Een gefaseerde afschaffing van de hondenbelasting in vijf jaar tijd naar 0.

Het college van B&W heeft aangegeven dat de opbrengst van de hondenbelasting naar de algemene middelen gaat en niet naar bijvoorbeeld het onderhoud openbare ruimte, SAVER, Belloo’s en Hondenspeelplaatsen. De hondenbelasting is een achterhaalde belasting die stamt uit de tijd van de hondenkar en een hond als trekdier sinds 1960 verboden is. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat mensen met honden sociaal beter functioneren en hondenbezitters minder risico lopen in een sociaal isolement te geraken en dat hondenbezitters gewend zijn aan het zelf opruimen van uitwerpselen. Ook in Bergen op Zoom is onlangs besloten om de hondenbelasting gefaseerd af te schaffen. De inkomsten van de gemeente loopt dus in vijf jaar tijd terug van bijna 400.000 euro tot 0 euro. Een lastenverlichting voor hondenbezitters, eenvoudig op te vangen door de gemeente in de begroting.

Dit voorstel lijkt te kunnen rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad, het discussiepunt is nog of dit in één keer afgeschaft wordt of gefaseerd. Bij de vaststelling van de Kadernota 2017 heeft de gemeenteraad bepaald, met steun van de PvdA, om de hondenbelasting af te schaffen, in één keer.

  1. Lastenverlichting sport middels OZB

Kinderen verdienen de beste kansen voor hun ontwikkeling en daarmee voor hun toekomst. Een forse compensatie van de OZB voor sportverenigingen die nu OZB betalen voor hun clubhuis en kleedkamers. Hiermee komt er meer financiële ruimte voor deze clubs voor andere doelen: namelijk sport en de jeugd. In nauw overleg met sportverenigingen in Roosendaal wordt immers aangegeven dat de OZB drukt op de begrotingen, gelden die men beter aan de sport kan gebruiken. Dit zorgt voor een lastenverlichting bij onze sportverenigingen, ongeveer een totaalbedrag van 40.000 euro en kan de gemeente eveneens eenvoudig opvangen in de begroting.

Dit voorstel van de PvdA is bij de vaststelling van de Kadernota 2017 aangenomen door de gemeenteraad.

Verder zijn er ontwikkelingen in het kader van het lokaal belastinggebied spelen zoals bijvoorbeeld:

  • Een aantal gemeenten zet het tarief voor de OZB voor huurders van kantoorpanden, winkelruimtes of horecagelegenheden op nul, om de aanpak leegstand te bevorderen.
  • Roosendaal een nieuwe reclamebelasting heeft ingevoerd voor ondernemers op de bedrijventerreinen en er binnenkort een besluit moet worden genomen over de reclamebelasting in de binnenstad.
  • Wellicht in Roosendaal de parkeertarieven op de schop gaan.

 Een verder debat in de gemeenteraad over de omvang en reikwijdte van het lokaal belastinggebied en de keuzemogelijkheden is derhalve van belang. Daar zullen we ons hard voor blijven maken.