Door op 17 januari 2017

‘Roosendaal vooruit, samen vooruit’

We moeten samen vooruit, dat is voor de PvdA een duidelijke opdracht gericht aan Roosendaal, de Netwerkstad en de regio. Dit blijkt ook weer uit de berichtgeving vandaag in de media over het bedrijfsleven in onze regio.

Verder hebben we onlangs kennis kunnen nemen van een interessante publicatie van BrabantKennis. Op verzoek van BrabantKennis heeft Atlas voor gemeenten de feiten en cijfers over verschillen in de Brabantse samenleving in kaart gebracht. Wat blijkt: de ongelijkheid in Brabant zit hem niet in inkomen, maar vooral in opleiding, (kans op) werk en welzijn. Het is daarom niet de economische maar juist de sociale ongelijkheid tussen mensen en regio’s die dé grote opgave voor Brabant gaat vormen. De belangrijkste punten uit het onderzoek hebben zij samengebracht in het boekje #3 ‘Zoek de verschillen. Hoe gelijk zijn we nog in Brabant’ in de reeks ‘Mind the Gap!’: Een interessante publicatie van BrabantKennis waarin te zien dat er werk aan de winkel is voor Roosendaal en West-Brabant.

Ook hebben we kennis kunnen nemen van de oproep van de werkgevers in West-Brabant: “Roosendaal en Bergen op Zoom moeten nu echt meer samenwerken”.

Voort wordt er vanuit de Netwerkstad gewerkt aan de strategische uitvoeringsagenda Netwerkstad.

Uit de genoemde rapportages komt naar voren dat relatief t.o.v. de rest van Brabant de positie van West-Brabant achterblijft. Bijvoorbeeld op het terrein van de economie, innovatie, de positie qua opleiding en onderwijs, kansen op werk, inkomensverschillen en welzijn en welvaart.

Samenwerking op gebied van overheid, ondernemers (werkgevers, werknemers) en onderwijs is essentieel.

Vandaar de wens van de PvdA om dit onderwerp weer op de politieke agenda te krijgen, met als eerste aanzet vragen aan het Roosendaals college en B&W.