Door op 29 oktober 2014

Roosendaal, Stad van de menselijke maat!

De gemeenteraad heeft de beleidsplannen en verordeningen vastgesteld die te maken hebben met de decentralisaties. Lees hier onze inbreng.

Tijdens de laatste Commissievergadering heb ik namens de PvdA onze uitgangspunten geschetst.

De PvdA heeft echt hart voor de zorg. Hart voor de inwoners van Roosendaal, hart voor de mensen die werken, willen werken, kunnen werken maar niet aan het werk zijn en mensen die willen werken, maar waarvoor een reguliere baan niet meteen vanzelfsprekend is. We hebben daarom ook het college opgeroepen gebruik te maken van de extra mogelijkheden in de vorm van subsidie in het kader van de Huishoudelijke Hulp voor behoud van werkgelegenheid. Het college heeft hierin gehoor aangegeven en heeft dit samen met een zorgaanbieder opgepakt.

Ook heeft de PvdA hart voor onze jeugd, alle kinderen, schoolgaand of niet, peuter, kleuter, puber. Het maakt niet uit. Daar maken wij ons sterk voor. Hiervoor hoeven wij niet persé voorop het Malieveld te staan zoals SP’er Marcel van der Aa de Roosendaalse PvdA oproept om te doen op 8 november bij de demonstratie van ABVAKABO/FNV om aan de Roosendaalse inwoners te tonen dat wij hart voor de zorg hebben.Nou, meneer van der Aa, wij als sociaal-democraten denken juist dat we meer kunnen bereiken, en invloed uit kunnen oefenen door in gesprek te gaan, zoals onlangs in een door ons georganiseerde bijeenkomst over de 3 decentralisaties voor alle inwoners, dienstverleners en politieke partijen, en door te luisteren en vervolgens proberen de mensen die er over gaan, te overtuigen van onze ideeën, van de onderwerpen die ertoe doen, voor de inwoners waar ons hart ligt….Dus niet stilstaan op een winderig Malieveld, maar echt lokaal actievoeren, door beleid aan te passen, zodat we uitvoering kunnen geven aan Roosendaal de Stad van de Menselijke Maat, waar in onze herinnering uw partij de SP niet tot maart 2014 constructief aan heeft meegewerkt.

Invloed uitoefenen proberen wij ook in het kader van de 3 decentralisaties. Wetten liggen vast, kaders worden voor de uitvoerders, de gemeenten meegegeven, maar waar het kan, proberen wij het beste voor de inwoners van de gemeente Roosendaal te realiseren.

Vandaar dat wij ons hard hebben genaakt en nog steeds maken voor de mensen waarvan hun indicatie voor zorg per 1 januari 2015 afloopt. Vandaar dat wij ons hard maken voor de mantelzorgers. Die juist vanuit de visie van de gemeente, stad van de menselijke maat in hun in kracht gezet moeten worden in plaats van onderuit worden gehaald.

Vandaar dat wij ons hard maken voor de vergeten groep, omdat iedereen de voorzieningen moet krijgen om in een stad van de menselijke maat te kunnen leven.

Vandaar dat wij ons hard maken voor mensen die nu –nog- in een uitkeringsituatie zitten of werkzaam zijn bij de WVS en daarom ook een belangrijke rol weggelegd zien voor de werkgevers.

Vandaar dat wij ons hard maken voor de mensen die in de zorg werkzaam zijn en in een onzekere situatie terecht komen.

Vandaar dat wij ons hard maken voor de jeugd en niemand buiten de boot willen laten vallen.

De PvdA blijft werken aan deze uitgangspunten, goed beleid met betrekking tot de 3 decentralisaties in de Wmo, Jeugdzorg en participatie en werkgelegenheid, maar zeker ook richting de toekomst naar 2016 wanneer er nog meer op de inwoners van Roosendaal, op de gemeente en op ons afkomt. Want dan, met die transformatie, komt het er op aan. Dan moet het gebeuren zodat iedere inwoner van Roosendaal mee kan en kan blijven doen in ons Roosendaal, de stad van de menselijke maat.