Roosendaal Sportief

25 februari 2018

Als PvdA hechten we veel waarde aan sport. Een toekomstbestendig Roosendaal zet in op sport: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt te leren, te leren samenwerken en ga zo maar door.

Bij de Kadernota 2018 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vernieuwen van sportaccommodaties. Er is voor de komende jaren investeringsruimte vrijgemaakt om de bruikbaarheid van de accommodaties te verbeteren, het sportaanbod te verbreden en het verenigingsleven te versterken.

Het gaat om de volgende bedragen:

2018: 182.550 euro.

2019: 197.250 euro.

2020: 196.200 euro.

2021: 195.150 euro.

In de Begroting 2018 is aangekondigd dat het voor 2018 gaat om padelbanen en kunstgrasvelden voor de voetbal. Ook gaf het college van B&W aan dat in 2018 in ieder geval door de gemeente een bijdrage geleverd zal worden in de investering van verenigingen in een nieuw kunstgras waterveld voor hockeyvereniging De Pelikaan en beachvolleybalvelden voor volleybalvereniging Kraftwell Symmachia Roosendaal op Sportpark Vierhoeven.

De padelbanen bij tennisvereniging Roosendaal (TVR) worden eind maart geopend, waar de gemeente € 40.000,- voor haar rekening heeft genomen.

Ook heeft onze fractie vernomen dat komende zomer op diverse parken kunstgrasvelden worden aangelegd. Diverse voetbalclubs zouden hierover reeds toezeggingen hebben gehad. Zo heeft het jubilerende BSC aangegeven dat zij de gemeentelijke toezegging hebben gehad dat er op afzienbare termijn een kunstgrasveld wordt gerealiseerd.

Dit brengt ons tot de volgende vragen aan het college van B&W:

  1. Voor 2018 is dus investeringsruimte beschikbaar van € 182.550,-. Is dit al volledig benut en zo ja, waaraan?
  2. Kunt u aangeven of de verenigingen (RKVV Roosendaal, DVO’60, Cluzona, BSC, die aangeven dat zij gemeentelijke toezeggingen hebben ontvangen voorzien worden van kunstgrasvelden dit jaar?
  3. Heeft u al zicht op overige investeringen dit jaar en de komende jaren en zo ja, wat zijn die investeringen?