Door Eric Stroop op 19 november 2018

Roosendaal naar een meer duurzame samenleving

De PvdA ziet duurzaamheid als essentieel voor onze toekomst, waarbij er zoveel meer is dan enkel energie en klimaat. Duurzaamheid betekent lokaal en regionaal, bewuste keuzes maken voor onze inwoners, het milieu en de circulaire economie.

Op initiatief van de PvdA heeft Roosendaal zich aangesloten bij de Gemeenten4GlobalGoals-campagne. Hiermee draagt de gemeente, uiteraard ook met haar eigen Duurzaamheidsagenda ‘Roosendaal Future Proof’ bij aan het behalen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen die onder meer een eind moeten maken aan armoede en ongelijkheid en meer gebruik maken van duurzame energie.

Lokaal komt het onderwerp ‘Duurzaamheid’ wel iedere maand aan bod. Na een discussie over de motie monitoring duurzame energie van het CDA zullen wij onze steun uitspreken voor deze motie tijdens de komende raadsvergadering.

Ook blijven we bijvoorbeeld de discussie nauwlettend volgen over de zonneweides/parken in Roosendaal. Zo waren we afgelopen week nog aanwezig bij een informatiebijeenkomst over het zonnepark langs de A58 bij de Melkbussen Wouw.

Kortom, duurzaamheid, niet meer weg te denken uit Roosendaal. Mooie initiatieven komen van de grond.

Eric Stroop

Eric Stroop

Ik ben een geboren en getogen Roosendaler en heb een financieel-administratieve achtergrond, ben werkzaam bij SAVER. Waar ik heel veel moeite mee heb, is als mensen niet de kansen krijgen die ze verdienen. Daar wil ik me sterk voor maken.  Je afkomst, religie of het gebrek aan inkomen, mag nooit een reden zijn waardoor je

Meer over Eric Stroop